Rok 2020

Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2020-02-17  02:24:00

Koniec zdarzenia

2020-02-25  21:02:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MWe

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-01-22  08:21:00

Koniec zdarzenia

2020-01-22  10:19:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MWe

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-01-20  09:56:00

Koniec zdarzenia

2020-01-28  20:40:00