Na sprzedaż: Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze

ogłasza
przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż:
Prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej,

która się w nim znajduje wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4563/34 o pow. 1.001 m2 (KW nr GL1Z/00017201/4), na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udziału wynoszącego 0,004765 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67, 769/67, 4867/34, 4891/34, 4897/34, 5060/34 (KW nr GL1Z/00051889/0) wraz z prawem własności budowli posadowionych na tych działkach. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu (woj. śląskie)
w rejonie ul. Alojzego Pawliczka.

Cena wywoławcza: 401.000,00 zł netto
(czterysta jeden tysięcy złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,039 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.