Na sprzedaż: Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytk. 83,21 m², w Zabrzu przy ul. Zamkowej 3

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż:

Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytk. 83,21 m², położonego w Zabrzu (woj. śląskie) na 1 piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,0683 w prawie własności działki gruntu nr 969/79 o pow. 3.831m² oraz w częściach wspólnych budynku, infrastrukturze technicznej, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 16,36 m². Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00065255/8.

Cena wywoławcza: 56.000,00 zł netto
(pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy netto)


Przetarg (licytacja) odbędzie się dnia 05.11.2020 r. o godz. 10.30 w Sali NOT (parter) mieszczącej się w Budynku Socjalnym zlokalizowanym na terenie siedziby JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu.

Pełne ogłoszenie stanowi załącznik.

galeria

rzuty mieszkań i piwnic