Na sprzedaż: Prawa własności budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 901,00 m2

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
ogłasza
przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż:

Prawa własności budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 901,00 m2 (wraz z urządzeniami stanowiącymi jego wyposażenie), budowli i infrastruktury wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4885/34 o pow. 1.543 m2 (KW nr GL1Z/00017201/4), na której obiekty te są zlokalizowane oraz udziału wynoszącego 0,007345 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67, 769/67, 4867/34, 4891/34, 4897/34, 5060/34 (KW nr GL1Z/00051889/0) wraz z prawem własności budowli posadowionych na działkach drogowych. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu (woj. śląskie) w rejonie ul. Alojzego Pawliczka.

Cena wywoławcza: 483.000,00 zł netto
(czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,105 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.