Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/8/2023 „Modernizacja Systemu Alarmowania Pożarowego w rozdzielniach koksowni w Koksowni Radlin”.

Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/8/2023, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.: „Modernizacja Systemu Alarmowania Pożarowego w rozdzielniach koksowni w Koksowni Radlin”.