Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/7/2023 „Wykonanie i wymiana zsypów z kruszarek młotkowych na PT275/276 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.

Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/7/2023, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.: „Wykonanie i wymiana zsypów z kruszarek młotkowych na PT275/276 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.