Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/4/2023 „Modernizacja zasilania, sterowania i automatyki punktu załadunku koksu w ob. 210 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.

Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/4/2023, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.: „Modernizacja zasilania, sterowania i automatyki punktu załadunku koksu w ob. 210 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.