ZABRZE ul. Rataja

Lokalizacja: ZABRZE ul. Rataja

Powierzchnia gruntu [m2]: 26.063

Nr działki: 1682/27, 1684/3

KW: GL1Z/00028220/3

Charakterystyka:

Nieruchomość zabudowana boiskiem trawiastym. Posiada dostęp do drogi publicznej.
W stosunku do nieruchomości wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na następujące przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi, w tym usługi komercyjne; obiekty zamieszkania zbiorowego; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi sportu, rekreacji, wypoczynku.

Oznaczenie i opis użytków:

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (18.607 m2),
Ba – tereny przemysłowe (7.456 m2).

 

Osoba do kontaktu:
Kierownik Działu Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, 601 740 678
e-mail: [email protected]