Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 3.902 m2 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej.

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
posiada do sprzedaży:

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1492/148 o pow. 3.902 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr GL1Y/00132421/3. Nieruchomość zlokalizowana jest w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie) przy ul. Kopalnianej.

Cena sprzedaży: 17.000,00 zł netto
(siedemnaście tysięcy złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi teren niezabudowany, Gminie Czerwionka-Leszczyny przysługuje prawo pierwokupu.