Na sprzedaż: Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
posiada do sprzedaży:
Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjnoklimatyzacyjnej,
która się w nim znajduje wraz z prawem użytkowania wieczystego działki
gruntu, na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działek
drogowych wraz z prawem własności budowli posadowionych na tych
działkach.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu w rejonie ul. Alojzego Pawliczka.


Cena sprzedaży: 370.000,00 zł netto
(trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy netto)


Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,04 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży są dostępne w siedzibie JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu (Budynek C, parter, pok. 4 i 5).

Osoba do kontaktu:
Kierownik Działu Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, 601 740 678
e-mail: [email protected]