Na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
posiada do sprzedaży:
Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 7199/562 (KW nr GL1Z/00009378/6), 7195/556 i 7196/556 (KW nr GL1Z/00020651/7) o łącznej pow. 683 m2.
Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu (woj. śląskie) przy ul. Staromiejskiej.

Cena sprzedaży: 37.000,00 zł netto
(trzydzieści siedem tysięcy złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,39 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi teren niezabudowany, Gminie Zabrze przysługuje prawo pierwokupu.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży są dostępne w siedzibie
JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu (Budynek C, parter, pok. 4 i 5).

Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Obsługi Majątku JSW KOKS S.A.
tel. 32 416 43 44, 601 740 678
e-mail: [email protected]