KNURÓW ul. Przemysłowa

Lokalizacja: KNURÓW  ul. Przemysłowa 

Powierzchnia gruntu [m2]: 9.558

Nr działki: 2211/3

KW: GL1G/00044739/6

Charakterystyka:

Teren sąsiadujący bezpośrednio z terenami kolejowymi KWK Knurów (linia kolejowa relacji Gliwice-Rybnik). Teren płaski porośnięty niską zielenią nieurządzoną, przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Oznaczenie i opis użytków:

PsV – pastwiska trwałe (8.478 m2), 
Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (1.080 m2).

 

Osoba do kontaktu:
Kierownik Działu Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, 601 740 678
e-mail: [email protected]