JSW KOKS SA

Dla kontrahentów
Dla kontrahentówEnergetykaGaz koksowniczyCiepło spalania gazu koksowniczego 2019 r.
Do druku

Ciepło spalania gazu koksowniczego 2019 r.

   Na podstawie § 40, ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego JSW KOKS S.A. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania gazu koksowniczego, które wynoszą:

    


   Ciepło spalania gazu koksowniczego [MJ/m3]

   przy ciśnieniu 101325 Pa i temperaturze 25 deg C

   Zakład / miesiąc

   Koksownia Przyjaźń

   Koksownia Jadwiga

   Koksownia Radlin

   Koksownia Dębieńsko

   styczeń 2019 r.

   18,942

   20,357

   19,635

   0,000

   luty 2019 r.

   18,846

   20,675

   19,667

   0,000

   marzec 2019 r.

   19,029

   20,692

   19,762

   0,000

   kwiecień 2019 r.

   18,985

   20,472

   19,700

   0,000

   maj 2019 r.

   18,984

   20,777

   19,563

   0,000

   czerwiec 2019 r.

   19,149

   20,535

   19,693

   0,000