JSW KOKS SA

Dla kontrahentów
Dla kontrahentówEnergetykaGaz koksowniczyCiepło spalania gazu koksowniczego 2018 r.
Do druku

Ciepło spalania gazu koksowniczego 2018 r.

   Na podstawie § 40, ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego JSW KOKS S.A. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania gazu koksowniczego, które wynoszą:

    


   Ciepło spalania gazu koksowniczego [MJ/m3]

   przy ciśnieniu 101325 Pa i temperaturze 25 deg C

   Zakład / miesiąc

   Koksownia Przyjaźń

   Koksownia Jadwiga

   Koksownia Radlin

   Koksownia Dębieńsko

   styczeń 2018 r.

   18,709

   20,779

   19,582

   20,540

   luty 2018 r.

   18,697

   20,527

   19,571

   20,606

   marzec 2018 r.

   18,548

   20,480

   19,637

   20,464

   kwiecień 2018 r.

   18,842

   20,578

   19,472

   20,457

   maj 2018 r.

   18,953

   20,447

   19,443

   20,587

   czerwiec 2018 r.

   19,088

   20,695

   19,501

   20,543

   lipiec 2018 r.

   18,923

   20,733

   19,600

   20,491

   sierpień 2018 r.

   19,030

   20,402

   19,779

   20,023

   wrzesień 2018 r. 

   18,891

   20,546

   19,779

   0,000

   październik 2018r.

   18,786

   20,547

   19,670

   0,000

   listopad 2018 r.

   18,791

   20,296

   19,517

   0,000

   grudzień 2018 r.

   18,731

   20,151

   19,741

   0,000