Ceny gazu i stawki opłat

Ceny gazu koksowniczego, stawki opłat dystrybucyjnych oraz warunki ich stosowania

  1. Cena za gaz koksowniczy wynika z kosztów jego wytwarzania i ustalana jest z odbiorcą w sposób umowny.
  2. Stawki opłat dystrybucyjnych zawarte są w Taryfie dla usług dystrybucji gazu koksowniczego