Sprzedawca zobowiązany na sieci OSD JSW KOKS S.A.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 października 2020 r. nr DZO.WKP.496.2.132.2020.JJ. Przedsiębiorstwo JSW KOKS S.A. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego JSW KOKS S.A. na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.