JSW KOKS SA

Dla kontrahentów

Energia cieplna

JSW KOKS S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

Przesyłania i dystrybucji ciepła - na podstawie koncesji nr PCC/335/1197/U/OT-2/98/BK z dnia 26.10.1998 r.
Obrotu ciepłem - na podstawie koncesji nr OCC/364/1197/W/OKA/2014/RZ z dnia 29.09.2014 r.
Wytwarzania ciepła - działalność nie wymagająca koncesji

Ceny ciepła, stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania 

Taryfy dla ciepła w zakresie sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji.