JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 

Przetargi i zakupy
Przetargi i zakupyNieruchomości zbędne
{$lib.pdffile.title}Do druku

Nieruchomości zbędne

11-02-2015

W przypadku zainteresowania nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Majątku tel. 32 416 34 44, kom. 601 740 678, e-mail: dostrzelczyk@jswkoks.pl05-02-2014

GLIWICE ul. Dojazdowa (Nowe Gliwice)

Teren poprzemysłowy zlokalizowany w odległości ok. 3 km od ścisłego centrum. Przedmiotowe działki stanowią jeden zwarty kompleks o charakterze Przemysłowo-usługowym, nieuzbrojony. Za wyjątkiem działki nr 53 nieruchomość stanowi teren niezabudowany.20-06-2013

CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. Kopalniana

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, na którym znajdują się budynki gospodarcze oraz infrastruktura techniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ustanowiona służebność przejazdu przez działkę sąsiednią.20-06-2013

KNURÓW ul. Dworcowa

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, w dużej części zadrzewiony, częściowo zabudowany parkingiem, bezpośrednio przy zjeździe i wjeździe na autostradę A1.20-06-2013

KNURÓW ul. Przemysłowa

Teren sąsiadujący bezpośrednio z terenami kolejowymi KWK Knurów (linia kolejowa relacji Gliwice-Rybnik). Teren płaski porośnięty niską zielenią nieurządzoną, przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.20-06-2013

ZABRZE ul. Rataja

Nieruchomość zabudowana boiskiem trawiastym. Posiada dostęp do drogi publicznej. W stosunku do nieruchomości wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na następujące przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi, w tym usługi komercyjne; obiekty zamieszkania zbiorowego; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi sportu, rekreacji, wypoczynku.20-06-2013

ZABRZE ul. Makoszowska

Teren poprzemysłowy. Działka gruntu zabudowanego drewnianą Chłodnią kominową. Brak dostępu do drogi publicznej, konieczne ustanowienie służebności przejazdu. Możliwy podział nieruchomości na mniejsze działki.