JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Media
MediaAkcje JSW KOKS S.A.
{$lib.pdffile.title}Do druku

Akcje JSW KOKS S.A.

Zabrze, dnia 17 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE Zarządu JSW KOKS S.A. w Zabrzu o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.

Zarząd JSW KOKS S.A. w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku podjął uchwałę nr 42/II/2017 o wyrażeniu zgody na rozporządzenie przez akcjonariusza Panią Urszulę Wróbel (Urszula Wróbel) 338 (słownie: trzysta trzydzieści osiem) akcjami imiennymi, seria B nr 0016198951 do 0016199288 posiadanymi w kapitale zakładowym spółki JSW KOKS S.A., na rzecz Rafała Wróbla.

Zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu spółki akcjonariuszom JSW KOKS S.A. przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa winno być zrealizowane przez złożenie oświadczenia w terminie do miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.