JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 

Media
MediaAkcje JSW KOKS S.A.
{$lib.pdffile.title}Do druku

Akcje JSW KOKS S.A.

Zabrze, dnia 24 października 2017 r.

OGŁOSZENIE
Zarządu JSW KOKS S.A. w Zabrzu o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa

nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.

Zarząd JSW KOKS S.A. w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2017 roku podjął uchwałę nr 176/II/2017 o wyrażeniu zgody na rozporządzenie przez akcjonariusza posiadanymi w kapitale zakładowym spółki JSW KOKS S.A 408 (słownie: czterysta osiem) akcjami imiennymi seria B o nr od 0016220460 do 0016220867, w cenie po 20 zł każda akcja.

Zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu spółki akcjonariuszom JSW KOKS S.A. przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa winno być zrealizowane przez złożenie oświadczenia w terminie do miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.