JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Kontakt
KontaktDane kontaktowe
{$lib.pdffile.title}Do druku

Dane kontaktowe

JSW KOKS S.A.
ul. Pawliczka1
41-800 ZABRZE

biuro@remove-this.jswkoks.pl

tel. +48 32 757 50 00-01
fax +48 32 416 42 40

Prezes Zarządu

Janusz Adamczyk

jadamczyk@jswkoks.pl

+48 32 416 4210
+48 32 757 5900

Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

Iwona Gajdzik-Szot

igajdzik@jswkoks.pl

+48 32 416 4211
+48 32 757 5900

Członek Zarządu ds. Produkcji i Techniki

Mariusz Soszyński

msoszynski@jswkoks.pl

+48 32 416 4211
+48 32 757 5906

 

 

Główny Księgowy

Ireneusz Borzęcki

iborzecki@jswkoks.pl

+48 32 757 5684

+48 601 452 236

Dyrektor ds. Pracy i Organizacji

Zuzanna Reszka

zreszka@jswkoks.pl

+48 32 416 4496

+48 609 572 380

Dyrektor ds. Rozwoju i Realizacji Inwestycji

Edward Strząbała

estrzabala@jswkoks.pl

+48 32 757 5700

+48 695 746 765

Dyrektor ds. Produkcji

Erwin Zmuda

ezmuda@jswkoks.pl

+48 32 416 4367

+48 609 827 122

 

Dyrektor ds. Energii - Główny Energetyk

 

 

+48 32 757 5600

+48 32 757 5601

Dyrektor Wsparcia Technicznego

Dariusz Głodkowski

dglodkowski@jswkoks.pl

+48 32 757 51 39

+48 32 757 57 51

+48 609 570 265

Dyrektor JSW KOKS S.A.

Oddziału Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Tomasz Grzyb

tgrzyb@jswkoks.pl

+48 32 757 59 19

+48 32 757 59 08

+48 605 091 556

Dyrektor JSW KOKS S.A.

Oddziału KKZ w Radlinie

Krzysztof Gozdek

kgozdek@jswkoks.pl

+48 32 416 4501

+48 693 410 377

Dyrektor Koksowni Dębieńsko

Zygmunt Neumann

zneumann@jswkoks.pl

+48 32 416 4921

+48 601 470 774

Dyrektor Koksowni Jadwiga

Zbigniew Sobala

zsobala@jswkoks.pl

+48 32 416 4110

+48 601 470 776

Pełnomocnik Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

Łukasz Borecki

lborecki@jswkoks.pl

+48 32 416 4272

+48 32 757 5051

+48 693 670 055

 

 

Biuro Zarządu

Paweł Jeleń

pjelen@jswkoks.pl

+48 32 416 4224

+48 691 990 338

Biuro Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Krzysztof Lebdowicz

klebdowicz@jswkoks.pl

+48 32 757 5875

+48 32 416 4267

+48 663 774 484

Biuro Zarządzania Organizacyjnego

Paulina Surmik

psurmik@jswkoks.pl

+48  32 757 5355

+48 416 44 20

+48 601 309 649

Biuro Kontroli Wewnętrznej

Marek Kępa

mkepa@jswkoks.pl

+48 32 757 5541

+48 32 416 4441

+48 785 370 061

Biuro Spraw Socjalnych

Iwona Gozdek

iwgozdek@jswkoks.pl

+48 32 416 4422

+48 609 701 261

Biuro BHP

Marian Malicki

mmalicki@jswkoks.pl

+48 32 757 5725

+48 661 122 715

Biuro Ochrony Środowiska

Marcin Walas

mwalas@jswkoks.pl

+48 32 416 4378

+48 695 889 267

Biuro Ochrony Informacji i Spraw Obronnych

Monika Helicka

mhelicka@jswkoks.pl

+48 32 757 5328

+48 32 757 5859

+48 605 090 389

Biuro Rachunkowości i Wynagrodzeń

Joanna Mazur-Ćwiklińska

jcwiklinska@jswkoks.pl

+48 32 757 5162

+48 605 094 813

Biuro Controllingu

Anna Knap

aknap@jswkoks.pl

+48 32 757 5383

+48 605 094 857

Biuro Wsparcia Produkcji i Sprzedaży

Zofia Wiśniowska

zwisniowska@jswkoks.pl

+48 32 416 4387

+48 605 457 137

Biuro Logistyki Zaopatrzenia

Edmund Skórski

eskorski@jswkoks.pl

+48 32 757 5951

+48 695 230 561

Biuro Ochrony Ppoż. i Bezpieczeństwa Gazowego

Włodzimierz Dróżdż

wdrozdz@jswkoks.pl

+48 32 757 5550

+48 32 757 5551

+48 695 746 768

Biuro Koordynacji i Rozliczenia Usług

Arkadiusz Zbierski

azbierski@jswkoks.pl

+48 32 757 5564

Biuro Gospodarowania Mieniem

Marek Poniecki

mponiecki@jswkoks.pl

+48 32 416 4380

+48 609 537 152