JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Firma

PracaOGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję że posiadamy wolne miejsce pracy na stanowisku:


Operator urządzeń sortowni - ładowniczy na zrzutni


 
Miejsce świadczenia pracy:    Koksownia Jadwiga, 41-803 Zabrze - Biskupice, ul. Zamkowa 9

Wymagania:

Wykształcenie: średnie, średnie techniczne lub wyższe.

Kwalifikacje:    odpowiedni stan zdrowia, dopuszczenie do pracy na proponowanym stanowisku oraz orzeczenie dopuszczające pracę na wysokości powyżej 3 metrów wydane przez lekarza medycyny pracy z przychodni lekarskiej przy ul. Pawliczka w Zabrzu,

Doświadczenie zawodowe: brak.
 
W przypadku gdy kandydat będzie pracownikiem Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wymagane będą dodatkowo:
pozytywna opinia z dotychczasowego miejsca pracy, zgoda na przeniesienie dotychczasowego pracodawcy, pozytywna opinia po przeprowadzonej rozmowie z kandydatem.

Termin oraz miejsce składania ofert: List Motywacyjny i CV w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adnotacją „REKRUTACJA" należy składać w Dziale Kadr w Siedzibie Spółki, ul. Pawliczka 1 lub w biurach Zespołów ds. obsługi
Pracowników w Koksowniach: Jadwiga, Dębieńsko, Radlin i Przyjaźń do dnia 14.11.2014r.
 
Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert.


Szczegółowych informacji udziela Pani Romana Wrzeszcz tel. 32 416 4115 od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1300 .