JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Firma

Praca
KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję, że posiadamy wolne miejsce pracy w Koksowni Radlin, na stanowisku:


Aparatowy w produkcji węglopochodnych

Kandydat na proponowane stanowisko powinien posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie.
W przypadku kandydatów będących pracownikami grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wymaga się dodatkowo:

 

  1. pozytywnej opinii z dotychczasowego miejsca pracy,
  2. zgody na przeniesienie dotychczasowego pracodawcy.

Zainteresowanych prosimy o składnie listu motywacyjnego i CV w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adnotacją „REKRUTACJA" w Dziale Kadr lub w biurach Zespołów ds. Obsługi Pracowników w Koksowniach: Jadwiga, Radlin, Dębieńsko i Przyjaźń do dnia 24.10.2014 r.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert.

Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Kamiński tel. 32 416 4601

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.