JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Firma

Praca


JSW KOKS S.A.
Szef Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 KOMUNIKAT

 Informuję, że posiadamy wolne miejsca pracy w Oddziale Remontowym Koksowni Dębieńsko oraz Koksowni Jadwiga na stanowisku:

ELEKTROMONTER

 Kandydaci na proponowane stanowisko powinni legitymować się: · wykształceniem minimum zawodowym (elektryk, elektromechanik, elektromonter), · uprawnieniami eksploatacyjnymi elektrycznymi grupy G1 powyżej 1 kV, · dobrym stanem zdrowia.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Mistrzem Elektrykiem Koksowni Dębieńsko tel. 693670270 lub  Mistrzem Elektrykiem Koksowni Jadwiga tel. 693670085.

Oferty zawierające podanie oraz życiorys (CV), należy składać w terminie do 30.09.2014r. w:

·        Zespole Obsługi Pracowników Koksowni Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny ul. Przemysłowa 12 lub

·        Zespole Obsługi Pracowników Koksowni Jadwiga w Zabrzu ul. Zamkowa 9

·        Zespole Obsługi Pracowników Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1 lub

·        Dziale Kadr w Zabrzu ul. Pawliczka 1.


JSW KOKS S.A.
Szef Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

KOMUNIKAT

Informuję, że posiadamy wolne miejsca pracy w Dziale Obsługi Spedycji na stanowisku odprawiacz w równoważnym systemie czasu pracy.

Kandydat na proponowane stanowisko powinien legitymować się:
- wykształceniem średnim,
- dobrą znajomością obsługi komputera.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Obsługi Spedycji tel.32 7575358.

Oferty w kopertach opatrzonych napisem "odprawiacz" zawierające list motywacyjny i życiorys, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2014r.
- w Zespole Obsługi Kancelaryjnej w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1 lub
- w siedzibie Spółki w Zabrzu ul. Pawliczka 1.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert.