JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Firma
FirmaOchrona środowiska
{$lib.pdffile.title}Do druku

Ochrona środowiska

 

Spółka JSW KOKS S.A., jako jedna z największych producentów i eksporterów koksu i węglopochodnych, systematycznie realizuje roczne i wieloletnie programy, zmierzające do maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla środowiska poprzez pełną realizację założonych działań proekologicznych. Ich zasadniczym celem jest spełnianie wymagań Najlepszych Dostępnych Technik dla przemysłu koksowniczego.

Na przestrzeni lat Koksownie JSW KOKS SA zostały wyposażone w wiele sprawdzonych i efektywnych rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska. Między innymi zastosowano instalacje suchego chłodzenia koksu, instalacje odpylające stronę koksową baterii koksowniczych, mechaniczne czyszczenie ram i drzwi piecowych oraz hydrauliczne czyszczenie odbieralników baterii. Zastosowano wypełnienie komórkowe w wieżach gaszenia koksu oraz wybudowano instalacje odsiarczania i odamoniakowania gazu koksowniczego z produkcją siarki metodą Claus’a. Ponadto zhermetyzowano instalacje  odzysku węglopochodnych. Wybudowano nowoczesne, wydajne biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków koksowniczych, poprawiające w znacznym stopniu jakość ścieków oczyszczonych. W latach 2007-2011 wybudowano i oddano do eksploatacji dwie nowoczesne baterie koksownicze wyposażone we wszystkie wymagane urządzenia ochrony środowiska. W 2007 r. oddano do eksploatacji elektrociepłownię wykorzystującą nadmiarowy gaz koksowniczy.

Realizowane zadania w zakresie ochrony środowiska mają na celu systematyczne obniżanie uciążliwości instalacji dla środowiska, spełniając zaostrzające się wymagania prawne. Zadania obejmują ochronę powietrza, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami.

Wszystkie Koksownie funkcjonujące w ramach JSW KOKS S.A. w myśl obowiązującego prawa posiadają w pełni uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Instalacje posiadają ważne pozwolenia zintegrowane i nie naruszają określonych w nich warunków.

 

 

 

 • Bateria Koksownicza-Koksownia Jadwiga

 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków-Koksownia Przyjaźń
 • Wydział Węglopochodnych-Koksownia Przyjaźń
 • Bateria Koksownicza-Koksownia Przyjaźń

 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków-Koksownia Radlin
 • Wydział Węglopochodnych-Koksownia Radlin
 • Bateria Koksownicza
  wraz z instalacją odpylania
  Koksownia Radlin
 • Blok Energetyczny-Koksownia Przyjaźń
 • Sortownia-Koksownia Dębieńsko